İlahiyat Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

Hadis

Hadis metinlerini, geçirdiği tarihî süreci de dikkate alarak, hadis usûlü kuralları çerçevesinde araştıran ve bunların güncel yorumlarını yapmaya çalışan anabilim dalıdır. “Hadis”, “Hadis Usûlü”, “Hadis Tarihi”, “Günümüz Hadis Problemleri”, “Hadis ve Sünnette Çağdaş Yorumlar” gibi dersler okutulmaktadır.

 

Öğretim Elemanları

 Prof.Dr. Ali Akyüz (Başkan)

Prof.Dr. Mehmet Özşenel

Prof.Dr. Hasan Cirit

Doç.Dr. Aynur Uraler

Doç.Dr. Ayşe Esra Şahyar

Doç.Dr. Ataullah Şahyar

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Efendioğlu

Dr.Öğr.Üyesi M.Macit Karagözoğlu

Dr.Öğr.Üyesi Rahile Kızılkaya Yılmaz

Ar.Gör.Dr. Muhammed Enes Topgül

Ar.Gör. Ömer Faruk Maden

Bu sayfa İlahiyat Fakültesi tarafından en son 13.04.2018 14:31:57 tarihinde güncellenmiştir.

İlahiyat Fakültesi