İlahiyat Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

Türk-İslâm Sanatları Tarihi


  1. Türklerin İslâm’ı kabulünden günümüze kadar plastik sanatlar alanında ortaya koydukları eserler,
  2. Klasik mirasın modern Türk ve dünya sanatı açısından anlamı,
  3. Türk-İslâm coğrafyasına yayılmış belli başlı mimarî âbideler,
  4. Yazı (hüsn-i hat), tezhib, ebrû, cilt vb. tezyinî sanatlar devir ve bölgelere göre kronolojik olarak ele alınmaktadır.

“Türk-İslâm Sanatları Tarihi”, “İslâm Sanatları ve Estetiği”, “Güzel Sanatlar”, “Türk Hat Sanatları Tarihi”, “Osmanlı Mimarisi” gibi dersler lisans programlarında yer almaktadır.

 

Öğretim Elemanları

Doç.Dr. Aziz Doğanay (Başkan)

Doç.Dr. Fatih Özkafa

Öğr.Gör. M.Efdalüddin Kılıç

Bu sayfa İlahiyat Fakültesi tarafından en son 12.08.2016 16:27:18 tarihinde güncellenmiştir.

İlahiyat Fakültesi