İlahiyat Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

Din Psikolojisi


  1. Dinî bakımdan insan ruhunda yaşanan gerçekleri,
  2. İnsanın çeşitli tezâhürlerle dışa yansıyan dinî hayatını ve davranışlarını,
  3. Dinî hayatın diğer ruhî olaylarla münasebetlerini kendine özgü yöntem ve tekniklerle anlayıp açıklamaya çalışır.

 “Din Psikolojisi” ve “Psikolojiye Giriş” adlı dersler yer almaktadır.

 

Öğretim Elemanları

Prof.Dr. Ali Ulvi Mehmedoğlu (Başkan)

Prof.Dr. Ali Köse

Doç.Dr. Ali Ayten

Yrd.Doç.Dr. Sevde Düzgüner

Bu sayfa İlahiyat Fakültesi tarafından en son 17.01.2017 13:56:50 tarihinde güncellenmiştir.

İlahiyat Fakültesi