İlahiyat Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

Dr.Öğr.Üyesi Ercan Alkan

Tasavvuf Anabilim DalıErcan Alkan

1978 yılında Sivas’ta doğdu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu (2000). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı’nda “Letâifu’l-İ’lâm fî İşârâti Ehli’l-İlhâm ve Mütercimi Meçhul Tercümesi” başlıklı yüksek lisansını tamamladı (2002).

İrtibat Tel : 0216 651 43 75 - 1547

e-mail : alkanercan@gmail.com

Ayrıntılı Özgeçmiş

Bu sayfa İlahiyat Fakültesi tarafından en son 03.01.2019 10:17:34 tarihinde güncellenmiştir.

İlahiyat Fakültesi