İlahiyat Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Efendioğlu

Hadis Anabilim DalıMehmet Efendioğlu

1957 yılında Batı Trakya’nın Gümülcine şehrinde doğdu. İlkokuldan sonra medrese eğitimi gördü. 1979’da Balıkesir İmam-Hatip Lisesi’nden, 1984 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1985 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı’nda vaiz olarak göreve başladı. 1988-1991 yılları arasında İstanbul Haseki Eğitim Merkezi’nde ihtisas gördü. Vaizlik görevi ile birlikte Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak Hadis alanında çalışmalar yaptı. 1991 yılında “Arap Olmayan Sahâbîler” isimli çalışmasıyla Yüksek Lisansını, 1998 yılında “Sahâbeye Yöneltilen Tenkitler” isimli teziyle doktorasını tamamladı. 2003 yılında İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM) Merkez İlim Heyeti’ne katıldı ve İslâm Ansiklopedisi’nin hadis bölümüne redaktör-müellif olarak katkı sağlamaya başladı. 2012’de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı’na Doktor Öğretim Üyesi olarak atandı. Halen aynı fakültede Hadis Öğretim Üyesidir.

İrtibat Tel : 0216 651 43 75 - 1252

e-mail : efendioglu1@hotmail.com

Ayrıntılı Özgeçmiş

Bu sayfa İlahiyat Fakültesi tarafından en son 03.01.2019 09:45:44 tarihinde güncellenmiştir.

İlahiyat Fakültesi