İlahiyat Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

Dr.Öğr.Üyesi Ali Benli

Arap Dili ve Belagatı Anabilim DalıAli Benli

2001 yılında İstanbul İmam-Hatip Lisesi’nden, 2005 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Fakültemizdeki görevine, Aralık 2009’da Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak başladı. M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak aynı anabilim dalında “Sîbeveyhi’nin el-Kitâb’ında Dil Çalışmalarının Başlaması” adlı yüksek lisans tezini 2007 yılında tamamladı. Aynı yıl başladığı doktora programına devam etmekte ve “Ebû İshâk eş-Şâtıbî’de Nahiv Usulü” adlı doktora tezini hazırlamaktadır. 2010-2011 öğretim yılında Doktora Araştırma bursu ile bir yıl süreliğine Ürdün’de bulundu.

İrtibat Tel : 0216 651 43 75 - 1141

e-mail : alibenli18@yahoo.com

Ayrıntılı Özgeçmiş

Bu sayfa İlahiyat Fakültesi tarafından en son 03.01.2019 11:01:04 tarihinde güncellenmiştir.

İlahiyat Fakültesi