İlahiyat Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

Arş.Gör. Yakup Kara

 Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalıyakup kara

1986’da Erzurum Tortum’da doğdu. 1999’da İstanbul Çağlayan’da hafızlığını tamamladı. 2005’de Kartal Mehmet Akif Ersoy A.İ.H.L.’nden; 2009’da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Bilim Dalı’nda başladığı yüksek lisansını 2012’de “İslam Hukuku’nda Deyn’in Deyn Karşılığında Satımı” başlıklı teziyle tamamladı. 2012 yılında Marmara Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Arap Dili ve Belâgatı Bilim Dalı’nda doktora öğrenimine başladı. Mart 2013’te Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalı’nda araştırma görevlisi oldu. Çeşitli ilmi kuruluşlarda Sarf, Nahiv, Belâgat, Klasik Arapça Metin Okuma, Fıkıh Usûlü ve Klasik Mantık dersleri vermiştir. Halihazırda aynı bölümde doktora çalışmasını sürdürmektedir.

İrtibat Tel : 0216 651 43 75 - 1654

e-mail : yakupkara86@gmail.com

Ayrıntılı Özgeçmiş

Bu sayfa İlahiyat Fakültesi tarafından en son 03.01.2019 10:34:46 tarihinde güncellenmiştir.

İlahiyat Fakültesi