Temel İslam Bilimleri

Bölüm Başkanı Prof.Dr. Mehmet Özşenel

Bu bölümde yer alan anabilim dalları, inanç, ibadet, hukuk, ahlak esaslarına dair on dört asırlık İslam ilim ve kültür mirasını İslam’ın ana kaynaklarına dayanarak akademik bir anlayışla ele alır. Modern çağın bilgi ve teknolojik gelişmelerinden de yararlanarak güncel dini sorunlara çözümler üretmeye çalışır. Temel İslam Bilimleri Bölümü’nde şu anabilim dalları bulunmaktadır:

Tefsir

Hadis

Kelâm

İslam Hukuku

İslam Mezhepleri Tarihi

Tasavvuf

Arap Dili ve Belâğatı

Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi


Bu sayfa İlahiyat Fakültesi tarafından en son 31.07.2018 09:48:16 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM