Türk İslam Sanatları Tarihi

1974 Konya doğumlu. 1996 yılında Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 1994 yılında başladığı hat eğitiminin ardından 2002 yılında Hattat Hüseyin Öksüz'den sülüs-nesih dallarında icazet aldı. Ardından divani, celi divani ve ta’lik yazılarını meşketti. Mehmed Özçay ve Osman Özçay’dan da temeşşuk ve yazı müzakeresi ile istifade etti. Yüksek lisansını tamamladıktan sonra farklı branş hazırlık eğitimi alarak Sanat Tarihi anabilim dalında doktora yaptı. 2005 yılında Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümünde araştırma görevlisi, 2009 yılında yardımcı doçent, 2013 yılında doçent, bölüm başkanı ve fakülte yönetim kurulu üyesi oldu. Çok sayıda uluslararası ve ulusal sergiye, sempozyuma, kongreye iştirak etti. Ircica ve Albaraka tarafından düzenlenen milletlerarası yarışmalarda sülüs, celî ta’lik ve muhakkak gibi muhtelif hat nevilerinde beş uluslararası ödül aldı. Bazı uluslararası yarışmalarda jüri üyeliği yaptı. 2011 yılından beri iştirak ettiği ve Ramazan aylarında Dubai’de düzenlenen Milletlerarası Mushaf Projelerinde nesih, sülüs-nesih, muhakkak-sülüs-nesih ve muhakkak-reyhani sülüs-ince sülüs gibi muhtelif yazı nevileriyle toplam altı cüz yazdı. Bazı sanat projelerinin küratörlüğünü ve bazı kitapların editörlüğünü yaptı. Çok sayıda bilimsel makalesi ve tebliği neşredildi. 2016 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümüne naklen atandı. Klasik ve modern hat kategorilerinde eserler vermekle birlikte akademik çalışmalarını sürdürmektedir.

 

İrtibat Tel : 0216 651 43 75 - 1331

e-mail : fatih.ozkafa@marmara.edu.tr

Ayrıntılı ÖzgeçmişBu sayfa İlahiyat Fakültesi tarafından en son 25.07.2019 11:15:13 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM