Öğr.Gör. Habibullah Habib

İslam Tarihi Anabilim Dalı

1993 yılında Afganistan Tahar vilayetinin Bengi ilçesinde doğdu. 2011 yılında Tahar Daru’l Ulum’unda Liseyi bitirdi. 2015’de Belh Üniversitesi Şeriat Fakültesi Fıkıh ve Kanun bölümünde, “İslam ve Beşeri Hukuk Açısından Küçüğün Hakları” başlıklı bitirme ödevini savunarak lisansını tamamladı. 2019’da Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim dalı İslam Hukuku Bilim dalında, Prof. Dr. Kemal Yıldız ve Prof. Dr. Erol Özvar danışmanlığında “h.1008-1009/m.1599-1600 Tarihli B-18 numaralı Bursa Şer‘iyye Sicilinin Tasnifi ve Fıkıh İlmi Açısından Tahlili” başlıklı teziyle Yüksek Lisansını tamamladı. Akademik çalışmalarını Osmanlı Hukuk Tarihi, Şer‘iyye Sicilleri, Osmanlı Türkçesi, Fars Dili Edebiyatı gibi konular üzerinde yoğunlaştırmış olup, halen M.Ü. İlahiyat Fakültesi “İslam Tarihi” anabilim dalında öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Makaleleri: “16. Yüzyıl Sonları Osmanlı Vakıflarının İktisadi İşlemlerine Dair Hukukî Uygulamalar (1008-1009 / 1599-1600 Tarihli B-18 Numaralı Bursa Şer‘iyye Sicili Örneği)”, “Osmanlı Devleti’nde Kredi ve Finans Yöntemi Olarak Bey‘ bi’l-İstiğlâl’ın Uygulanması (1008-1009 / 1599-1600 Tarihli B-18 Numaralı Bursa Şer‘iyye Sicili Örneği)”.

habibullah habib1.jpg (107 KB)

İrtibat Tel : 0216 777 48 65

eposta : habibullah.habib@marmara.edu.tr


Bu sayfa İlahiyat Fakültesi tarafından en son 27.06.2022 14:05:21 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM