İlahiyat Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

Dr.Öğr.Üyesi Nihal Şahin Utku

İslam Tarihi Anabilim Dalı

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'den mezun oldu (1992). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi Bölümü'nde "Abbasi Devleti'nin Kuruluş Safhasında Abbasoğlu - Alioğlu İlişkileri" başlıklı yüksek lisans tezini hazırladı (1996). Aynı enstitüde, "Kızıldeniz'de Denizcilik, Ticaret ve Yerleşim (VII. - XI. Yüzyıllar)" konulu doktora çalışmasını yaptı (2005). "Prof. Dr. Işın Demirkent Tarih Ödülü"ne değer bulunan bu tez, sadeleştirilerek Klasik Yayınları'ndan Çöl, Gemi ve Tacir - Kızıldeniz adıyla yayınlandı (2012). Başta siyer ve ilk dönem İslam tarihi olmak üzere tarih ve biyografi yazıcılığı; tarih metodolojisi; şehir, medeniyet ve denizcilik tarihi gibi alanlarda çalışmalarına devam etmektedir.

İrtibat Tel : 0216 651 43 75 - 1102

e-mail : nihalutku@yahoo.com

Ayrıntılı Özgeçmiş

Bu sayfa İlahiyat Fakültesi tarafından en son 07.01.2019 14:51:33 tarihinde güncellenmiştir.

İlahiyat Fakültesi