Dr.Öğr.Üyesi Güllü Yıldız

İslam Tarihi Anabilim Dalı

1984 yılında Gümüşhane’de doğdu. 2002’de Kartal Anadolu İmam-Hatip Lisesi’nden, 2007’de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2010’da “Abdurrahman es-Süheylî (581/1185) ve Siyer Şerhi” başlıklı teziyle Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi Bilim Dalında yüksek lisansını tamamladı. Aynı enstitüde hazırladığı “Siyer Yazıcılığında Şerh-Hâşiye Geleneği ve Moğultay b. Kılıç’ın (762/1361) ez-Zehrü’l-Bâsim Adlı Eseri” başlıklı doktora tezini 2017 yılında tamamladı. İslâm tarih ve siyer yazıcılığı, Osmanlı matbuat tarihi ve hac seyahatnâmeleri konularında çalışmalarını sürdürmektedir.

gullu yildiz.jpg (113 KB)

İrtibat Tel: 0216 777 4781

e-mail:gullu.yildiz@marmara.edu.tr

Ayrıntılı Özgeçmiş


Bu sayfa İlahiyat Fakültesi tarafından en son 23.06.2020 10:01:43 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM