Arş.Gör.Dr. Ayşe İçöz

Dinler Tarihi Anabilim Dalı

2005 yılında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arap Dili ve Belâgati Ana Bilim Dalı’nda “Arap Dilinde Hidâyet-Dalâlet, Salât ve Selam Kelimelerine Semantik Yaklaşım” başlıklı teziyle 2008 yılında yüksek lisans derecesi almaya hak kazandı. 1416 sayılı kanun uyarınca verilen Milli Eğitim Bakanlığı’nın yurt dışı lisans üstü eğitim bursu ile İngiltere’de Birmingham Üniversitesi’nde master ve doktora eğitimi gördü. “Was Theodor Abū Qurrah a Mutakallim?” (Teodor Ebû Kurrâ Mütekellim miydi?) başlıklı teziyle 2011 yılında master derecesi, “Christian Morality in the Language of Islam: The Case of al-Masābīḥ Chapter in the Kitāb al- Majdal” (İslam'ın Dilinde Hıristiyan Ahlakı: Kitabu'l-Mecdel'deki el-Masâbih Başlıklı Bölüm Örneği) başlıklı teziyle 2017 yılında doktora derecesi aldı. Tarihte ve günümüzde Müslüman-Hıristiyan ilişkileri, orta çağda İslam egemenliği altına giren Oryantal Hristiyanların kaleme aldıkları teolojik eserlerde kültürleşme tesiriyle ortaya çıkan İslam etkisi gibi alanlarda çalışmaları halen devam etmektedir. İngilizce, Arapça ve Süryanice bilmektedir.

ayse icöz.jpg (143 KB)

İrtibat Tel : 0216 777 4832

e-mail : ayse.icoz@marmara.edu.tr

Ayrıntılı Özgeçmiş


Bu sayfa İlahiyat Fakültesi tarafından en son 19.06.2020 09:13:40 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM