İlahiyat Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

Marmara İlahiyat’ta İlahiyatlar Arası Gençlik Çalıştayı

İstanbul’da bulunan beş İlahiyat Fakültesi’nden (Marmara İlahiyat, İstanbul İlahiyat, Fatih Sultan Mehmet İslami İlimler, İstanbul Şehir İslami İlimler, 29 Mayıs İslami İlimler) temsilci öğrenci ve akademisyen hocaların katılımlarıyla 7-8 Ekim 2017’de Marmara İlahiyat’ta bir araya gelerek “İlahiyat gençliğinin birikim ve potansiyeli yüksek olmasına karşılık aktif sahada yeteri kadar rol alamaması, aldığı takdirde ise kendi kimliğiyle bir alan oluşturamaması, tüm bunların nedenleri ve çözümleri ile birlikte ne gibi faaliyetler yapabilecekleri” konulu çalıştay düzenlendi. Temsilci öğrenciler tarafından çözüm önerileri sunularak ortak değerlendirme yapıldı. Yapılabilecek faaliyetler ve çözüm önerileri fakülteler tarafından onaylanarak rapor haline getirildi.

1.Oturum: Fırsat Eksiklikleri;

   Öğrencilerin gerek kendi aralarındaki koordinasyonu gerek fakülte yönetimleriyle gerekse de akademisyen hocalarıyla olan koordinasyonun sürdürülebilir bir vizyonla aktif hale getirilmesinin gerekliliği bununla birlikte bu aktiflik için sunulan fırsatların yeterliliği konuşuldu.

2. Oturum: Aile ve sosyal çevrenin etkisi;

   Sosyal yapılar içerisinden yetişerek gelen ilahiyat gençliğinin gerek bireysel hedefleri gerek sosyal hedeflerinin ailelerin çocuklardan beklentileri, geleneksel din algısı, köyden kente göçün ekonomik ve kültürel etkileri, farklı dini grup ve yapıların birbirleriyle çatışmacı din tasavvurları gibi birçok etken tarafından kuşatılarak bir baskı oluşturma potansiyeli ve sorunsallığı konuşuldu.

3.Oturum: Düşünceden Eyleme Din Algısı;

      İslam dininin usuli anlamda değişmezleri ve değişkenleri üzerinde durmakla beraber ihtilaf fıkhından ziyade Îtilaf fıkhının (uzlaşım, hoşgörü) temelleri konuşuldu.

4.Oturum: Uluslararası İlahiyatların Tecrübe ve Birikimleri;

    Hiçbir ülkenin tecrübesinin tam olarak diğer bir ülkenin rol modeli olamayacağı doğru olmakla beraber tutarlı bir perspektifle her bir tecrübe üzerinden geneli temsil eden ortak bir düşünce konsensüsü, ortak hedefler ve ortak eylem planlarının alt yapıları hazırlanabilir. Bu bağlamda bu oturumda uluslararası ilahiyatların birikim ve tecrübeleri araştırılacak ve örnek modeller üzerinde konuşuldu. 


 


Bu sayfa İlahiyat Fakültesi tarafından en son 09.10.2017 16:34:45 tarihinde güncellenmiştir.