İlahiyat Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

Fakültemiz Kültür Merkezi'nde Hat Sergisi

"NOKTA, KALEMİN SECDESİ” HAT SERGİSİ

13-31 Mayıs 2017

Nokta, tüm mana aleminin özünü ve ruhunu temsil etmesi ile bilinir. Her varlık gibi kalem de Rabbine boyun eğer ve bir nokta adeta onun secdesi olur. Hat sanatı temel estetik ölçüsünü noktadan alır. Hacim ve oranlar noktanın katları ile kıyaslanır. Bu denli merkezde olan bir kavramı sergimizin konusu yaparak hat sanatını tanıtmak, sevdirmek, hattatları ve müzehhibleri desteklemek amacıyla bu projeye başladık.

Sergi projesini yürüten ekip “Muhibbi Sanat” adı ile hat sanatına gönül vermiş hanımlardan oluşmaktadır. Sergide Hasan Çelebi üstadımız ile birlikte otuz iki hattatın 67 eseri yer alıyor. Sergide eseri yer alan sanatkârlar “Hasan Çelebi Mektebi’nden” yetişen, Çelebi Hoca’dan veya talebelerinden icazetli hattatlardır.

Proje yaklaşık bir senede tamamlandı. Levhalarda yazılacak ibarelerin seçilmesi, hattatlarla bağlantı kurulması, yazıların ısmarlanması, yazılara uygun tezhiper ve çerçeve seçimi süreçlerini kapsıyor. Sergilenen eserler arasında sülüs, celî sülüs, nesih, muhakkak, celî ta'lik, divânî, celî divani gibi yazı çeşitleri meydana getirilmiş sanat eserleri ile zerendûd levhalar bulunuyor. Projenin esasen bir hat sergisi olması sebebi ile yazıların bir kısmı tezhipsiz olarak levha haline getirildi. Tezhiplenen yazılarda da hattın ön planda olmasına dikkat edildi.

Sergi açılışı akabinde hat eğitimini tamamlayan bir gurup öğrenci için icazeti merasimi gerçekleştirildi. Sergi vesilesi ile gerçekleşen icazet töreni ile, hat sanatındaki icazet kültürü ve bu kadim geleneğimiz misafirlerle paylaşıldı.

Bu sayfa İlahiyat Fakültesi tarafından en son 22.05.2017 13:38:29 tarihinde güncellenmiştir.