Faculty of Theology

Faculty of Theology

Tefsir

 Bu anabilim dalında şu konular incelenmektedir:

  1. Kur’ân-ı Kerîm tarihi,
  2. “Kur’ân İlimleri” ana başlığı altındaki literatür,
  3. Kur’ân’ın ele aldığı ana konular,
  4. Kur’ân’ın yorumlanmasının metotları,
  5. Tarih boyunca oluşan tefsir birikimi
  6. Günümüz İslâm dünyasında ve oryantalist bilim çevrelerinde gerçekleştirilen belli başlı Kur’ân araştırmaları.

  “Tefsir Usûlü ve Tarihi”, “Kur’ân Tarihi”, “Kur’ân’da Ana Konular”, “Günümüz Tefsir Problemleri”, “Kur’an’ı Tercüme Teknikleri”, “Kur’an’a Çağdaş Yaklaşımlar” ve “Tefsir Metinleri” gibi dersler okutulmaktadır.

Öğretim Elemanları

Prof.Dr. Muhsin Demirci (Başkan)

Prof.Dr. Abdulaziz Hatip (2547 / 40-b Şırnak Üniversitesi)

Prof.Dr. Ömer Çelik

Prof.Dr. Murat Sülün

Prof.Dr. Abdulhamit Birışık

Prof.Dr. Bahattin Dartma

Prof.Dr. Mustafa Öztürk

Doç.Dr. Aydın Temizer

Doç.Dr. Muhammed Abay

Yrd.Doç.Dr. Muhammed Coşkun

Ar.Gör. Mustafa Taha Güler

Faculty of Theology