Faculty of Theology

Faculty of Theology

Dr.Öğr.Üyesi Ercan Alkan

Tasavvuf Anabilim DalıErcan Alkan

1978 yılında Sivas’ta doğdu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu (2000). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı’nda “Letâifu’l-İ’lâm fî İşârâti Ehli’l-İlhâm ve Mütercimi Meçhul Tercümesi” başlıklı yüksek lisansını tamamladı (2002).

İrtibat Tel : 0216 651 43 75 - 1547

e-mail : alkanercan@gmail.com

Ayrıntılı Özgeçmiş

Faculty of Theology