Faculty of Theology

Faculty of Theology

Yrd.Doç.Dr. Kâmil Yaşaroğlu

Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı

1966 yılında İstanbul’da doğdu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu (1988) . Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı’nda yüksek lisans ve doktora öğrenimini tamamladı. 1993 - 1994 yıllarında akademik araştırmalar yapmak amacıyla İngiltere’de bulundu. 1996 – 2002 yılları arasında Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi’nde (İSAM) araştırmacı ve müellif-redaktör olarak çalıştı. 1998 –1999 döneminde Türkmenistan Mahtumkulu Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yaptı. Mart 2004 - Aralık 2011 tarihleri arasında İSAM’da Genel Sekreter olarak görev yaptıktan sonra Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak atandı. 

İrtibat Tel : 0216 651 43 75 - 1449

e-mail : kyasaroglu@gmail.com

Ayrıntılı Özgeçmiş

Faculty of Theology