Faculty of Theology

Faculty of Theology

Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi

Bu anabilim dalında;

  1. Kur'ân-ı Kerim’in kurallarına uygun biçimde okunmasının teori ve pratiği,
  2. Kur’an kelimeleri üzerindeki farklı okuyuşları konu alan Kıraat ilmi ve farklı kıraatların tanınması,
  3. Kur’an harflerinin fonetiği ile ilgili teorik bilgilerin yanı sıra bazı sûrelerin ezber pratiği,
  4. Kur'an'ın içeriği ve konu dağılımı ile ilgili temel bilgilerin kavranması amaçlanır.

 “Kur’an Fonetiği”, “Kur’an Okuma ve Tecvid”, “Güzel Kur’an Okuma”, “Hitabet ve Mesleki Uygulama” gibi dersler yer almaktadır.

 

Öğretim Elemanları

Prof.Dr. Mehmet Emin Maşalı (Başkan)

Doç.Dr. Erdoğan Baş

Doç.Dr. Mustafa Atilla Akdemir

Doç.Dr. Münteha Maşalı

Dr.Öğr.Üyesi M.Kamil Yaşaroğlu

Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Kılıç

Öğr.Gör. Emrullah Tuncel

Öğr.Gör. Hidayet Ayan

Öğr.Gör. İshak Kızılaslan

Arş.Gör. Naci Demirci

Faculty of Theology