Faculty of Theology

Faculty of Theology

Dr.Öğr.Üyesi Hayrettin Nebi Güdekli

Kelam Anabilim Dalı 

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu (2005). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Kelâm Anabilim Dalı'nda hazırladığı "Ebû Hâşim el-Cübbâî'nin Zât-Sıfat İlişkisine Yaklaşımı: Haller Teorisi" başlıklı teziyle yüksek lisansını (2008); “Kelâmın Tümel Bir Disiplin Olarak İnşâsı” teziyle de doktorasını tamamladı (2015).

İrtibat Tel : 0216 651 43 75 - 1244

e-mail : hayrettin.gudekli@marmara.edu.tr

Ayrıntılı Özgeçmiş

Faculty of Theology