Faculty of Theology

Faculty of Theology

Kelam

Bu anabilim dalında;

1. İslâm dininin inanç esaslarını,

2. İslam’ın Allah-insan-kâinat ilişkisine bakışını,

3. Toplumun din anlayışını ve dinî hayatını etkileyen sosyolojik, psikolojik ve antropolojik faktörleri inceler.

 “Kelâm”, “Kelâm Tarihi”, “Sistematik Kelâm Problemleri”, “Kelâm Okulları”, “Türk Kelâmcıları”, “Modern Çağın İnanç Problemleri”, “Günümüz Kelâm Problemleri” gibi dersler yer almaktadır.

Öğretim Elemanları

Prof.Dr. Hatice Kelpetin Arpaguş(Başkan)

Prof.Dr. Yusuf Şevki Yavuz

Prof.Dr. Metin Yurdagür

Prof.Dr. Hülya Alper

Doç.Dr. Mehmet Bulğen

Yrd.Doç.Dr. Hayrettin Nebi Güdekli

Ar.Gör. Ayşe Nur Güdekli

Ar.Gör. Mehmet Akif Kahveci

Faculty of Theology