Faculty of Theology

Faculty of Theology

Kelam

Bu anabilim dalında;

1. İslâm dininin inanç esaslarını,

2. İslam’ın Allah-insan-kâinat ilişkisine bakışını,

3. Toplumun din anlayışını ve dinî hayatını etkileyen sosyolojik, psikolojik ve antropolojik faktörleri inceler.

 “Kelâm”, “Kelâm Tarihi”, “Sistematik Kelâm Problemleri”, “Kelâm Okulları”, “Türk Kelâmcıları”, “Modern Çağın İnanç Problemleri”, “Günümüz Kelâm Problemleri” gibi dersler yer almaktadır.

Öğretim Elemanları

Prof.Dr. Hülya Alper (Başkan)

Prof.Dr. Hatice Kelpetin Arpaguş

Prof.Dr. Yusuf Şevki Yavuz

Doç.Dr. Mehmet Bulğen

Dr.Öğr.Üyesi Hayrettin Nebi Güdekli

Arş.Gör. Ayşe Nur Yazıcı

Arş.Gör. Mehmet Akif Kahveci

Faculty of Theology