Faculty of Theology

Faculty of Theology

Arş.Gör. Muhammed Usame Onuş

İslam Hukuku Anabilim Dalı

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu (2011). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri bölümünde İslam Hukuk alanında “Hırakî’nin el-Muhtasar’ı ve Hanbelî Mezhebine Etkisi” başlıklı teziyle yüksek lisans derecesi aldı (2013). Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak atandı (2014). ABD Columbia Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak bulundu (2013-14). Marmara Üniversitesi İslam Hukuku alanında “VI-VII. Asır Dımaşk Hanbelîliği” başlıklı teziyle doktora çalışmalarına devam etmektedir.

İrtibat Tel: 0216 651 4375 – 1247

e-mail: usame.onus@marmara.edu.tr

Ayrıntılı Özgeçmiş

Faculty of Theology