Faculty of Theology

Faculty of Theology

Hadis

Hadis metinlerini, geçirdiği tarihî süreci de dikkate alarak, hadis usûlü kuralları çerçevesinde araştıran ve bunların güncel yorumlarını yapmaya çalışan anabilim dalıdır. “Hadis”, “Hadis Usûlü”, “Hadis Tarihi”, “Günümüz Hadis Problemleri”, “Hadis ve Sünnette Çağdaş Yorumlar” gibi dersler okutulmaktadır.

 

Öğretim Elemanları

 Prof.Dr. Ali Akyüz (Başkan)

Prof.Dr. Mehmet Özşenel

Doç.Dr. Hasan Cirit

Doç.Dr. Aynur Uraler

Doç.Dr. Ayşe Esra Şahyar

Yrd.Doç.Dr. Ataullah Şahyar

Yrd.Doç.Dr. Mehmet Efendioğlu

Yrd.Doç.Dr. M.Macit Karagözoğlu

Yrd.Doç.Dr. Rahile Kızılkaya Yılmaz

Ar.Gör.Dr. Muhammed Enes Topgül

Ar.Gör. Ömer Faruk Maden

Faculty of Theology