Faculty of Theology

Faculty of Theology

Arap Dili ve Belagatı

İslâm dininin temel kaynaklarını doğrudan anlayabilmek için en önemli kaynak dil olan Arapça’nın öğrenilmesi; bu dile ait kavram ve dil inceliklerinin anlaşılması için de “belâgat” adı altında toplanan özellikle bu dile ait çeşitli disiplinlerin bilinmesi gerekmektedir.

Arap Dili ve Belâgatı Anabilim Dalı, lisans sınıflarında Arapça’yı dil ve gramer olarak modern bilimsel yöntemler ve çağdaş araç ve gereçlerle öğretmeye çalışmaktadır.

 

Öğretim Elemanları

Prof.Dr. Halil İbrahim Kaçar (Başkan)

Prof.Dr. Galip Yavuz

Doç.Dr. İbrahim Tüfekçi

Doç.Dr. Şükran Fazlıoğlu

Yrd.Doç.Dr. Yılmaz Özdemir

Yrd.Doç.Dr. Ali Benli

Öğ.Gör.Dr. Mustafa Genç

Öğr.Gör.Dr. Muhammed Hüsnü Çiftçi

Öğ.Gör. Abdulhamid Ramazanoğlu

Öğ.Gör. Mahmut Sami Kanbaş

Öğ.Gör. Ayşe İbrahimoğlu Güner

Yrd.Doç.Dr. Mehmet Kasım Abdussamet Bakkaloğlu

Öğ.Gör. Erdoğan Albayrak

Öğ.Gör. Hüseyin Kaya

Öğ.Gör.Mehmet Erel

Ar.Gör. Yakup Kara

Faculty of Theology