Faculty of Theology

Faculty of Theology

Yrd.Doç.Dr. Mehmet Nuri Uygun

 Türk Din Musikisi Anabilim Dalı

1951 yılında Kütahya’ da doğdu. 1969’de Kütahya Lisesi’ni bitirdi. 1974 yılında Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’ni tamamladı. 1970-74 yılları arasında Prof. Dr. Gültekin Oransay’dan Türk Mûsikîsi Nazariyatı dersleri aldı. 1970-72 yılları arasında Doğan Karaağaoğlu’ndan Dinî Mûsikî dersleri, 1969-1980 yılları arasında Neyzen Emin Dede, Halil Dikmen ekolünden yetişen neyzen ve ressam Ahmet Yakuboğlu’ndan ney ve Şemseddin Güvey’den Rebab dersleri aldı. 1990 yılında “Kadızâde Tirevî ve Mûsikî Risâlesi” konulu yüksek lisans tezini Marmara Üniversitesi Sos. Bilm. Enstitüsünde tamamladı. 1991 yılında tâyinen M.Ü. İlâhiyat Fakültesi Meslek Yüksek Okulu’na Öğretim Görevlisi olarak atandı. 1996 yılında “Safiyüddin Abdulmü’min Urmevî ve Kitâbu’l Edvârı” konulu doktora tezini bitirdi. Aynı yıl Marmara Üniversitesi rektörlüğü tarafından üstün başarı ödülü verildi. 1997 yılında Yardımcı Doçent oldu ve M.Ü.İ.F. Türk Din Mûsikîsi Ana Bilim Dalı öğretim üyeliğine getirildi ve hâlen bu görevini sürdürmektedir. 

İrtibat Tel : 0216 651 43 75 - 1424

e-mail : muygun@marmara.edu.tr

Faculty of Theology