Faculty of Theology

Faculty of Theology

Yrd.Doç.Dr. Osman Aydınlı

İslam Tarihi Anabilim DalıOsman Aydınlı

1967 yılında Denizli’de doğdu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu (1991). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Ebû Ubeyde b. Cerrâh” adlı araştırmasıyla yüksek lisansını (1994); “Fethinden Sâmânîler’in Yıkılışına Kadar (93-389/711-999) Semerkant Tarihi” adlı çalışmasıyla da doktorasını tamamladı (2001). 11 yıl süreyle özel eğitim-öğretim kurumlarında öğretmenlik ve idarecilik görevi yaptı. Hâlen Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktadır.

İrtibat Tel : 0216 651 43 75 - 1440

e-mail : osman.aydinli@marmara.edu.tr

Ayrıntılı Özgeçmiş

Faculty of Theology