Faculty of Theology

Faculty of Theology

Prof.Dr. Ziya Yılmazer

 İslam Tarihi Anabilim Dalı

1951 yılında Kastamonu Bozkurt’ta doğdu. 1971’de İstanbul İmam-Hatip Okulu’nu bitirdi. 1975 yılında İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nden ve İÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. Yalova Lisesi, Tekirdağ İmam Hatip Lisesi ve Ümraniye Lisesi’nde öğretmenlik yaptı. Fakültemizdeki görevine Yüksek İslâm Enstitüsü döneminde 1982 yılında asistan olarak başladı. İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde hazırladığı Topçular Kâtibi Abdülkadir (Kadri) Efendi Tarihi adlı doktora tezini 1990’da tamamladı. 1996’da doçent, 2003 yılında da profesör oldu.

İrtibat Tel : 0216 651 43 75 - 1318

e-mail : ziyayilmazer@hotmail.com

Ayrıntılı Özgeçmiş

Faculty of Theology