Faculty of Theology

Faculty of Theology

İslam Tarihi


  1. İslâm tarihçiliğinin başlangıcı,
  2. Kaynakları,
  3. Hz. Peygamber ve Hulefâ-yi Râşidîn dönemi
  4. Tarih boyunca İslâm coğrafyasının çeşitli bölgelerinde kurulmuş olan Müslüman-Türk devletlerinin teşkilatları, kültür ve medeniyetleri incelenir.

“İslâm Tarihi”, “İslâm Kurumları Tarihi”, “İslâm Ülkeleri Tarih ve Coğrafyası”, “Paleografi”, “Siyer ve Kaynakları”, “Türk Kültür Tarihi” gibi dersler yer almaktadır.

 

Öğretim Elemanları

Prof.Dr. İsmail Safa Üstün (Başkan)

Prof.Dr. Tahsin Özcan

Prof.Dr. Casim Avcı

Doç.Dr. Gülgün Uyar

Doç.Dr. Betül İpşirli Argıt

Doç.Dr. Fatma Zehra Kamacı Pekgeçgil

Doç.Dr. Mahmut Kelpetin

Doç.Dr. Osman Aydınlı

Dr.Öğr.Üyesi Nihal Şahin Utku

Dr.Öğr.Üyesi Harun Yılmaz

Dr.Öğr.Üyesi Güllü Yıldız

Faculty of Theology