Faculty of Theology

Faculty of Theology

Dinler Tarihi


  1. Dinlerin doğuş ve gelişmelerini,
  2. İnanç, ibadet, ahlâk vb. konularını,
  3. Dinlerin diğer dinlerle olan münasebetlerini, benzer, farklı ve ortak yönlerini,
  4. Yaşayan dünya dinlerini,
  5. İnsanlık tarihinde yer almış inançların mahiyetleri ve birbirleriyle ilişkilerini ele alır.

 “Dinler Tarihi”, “Mukayeseli Dinler Tarihi”, “Dinlerarası İlişkiler”, "Yeni Dini Hareketler","Yaşayan Dünya Dinleri" başlıklarını taşıyan dersler okutulmaktadır.

 

Öğretim Elemanları

Prof.Dr. İsmail Taşpınar (Başkan)

Doç.Dr. Bilal Baş

Arş.Gör.Dr. Ayşe İçöz

Faculty of Theology