Faculty of Theology

Faculty of Theology

Din Felsefesi


  1. Dinin mahiyeti, din dilinin anlam ve önemi;
  2. Dinî bilginin mahiyeti ve geçerliliği;
  3. Tanrının varlığının delilleri;
  4. Kötülük problemi;
  5. Çeşitli tanrı tasavvurları ile tanrı-âlem ilişkisi;
  6. Ateizmin görüş ve eleştirileri;
  7. Dinin bilim, sanat ve ahlâk ile ilişkileri ele alınır.

 “Din Felsefesi” dersi lisans programında zorunlu bir ders olarak okutulmaktadır.

 

Öğretim Elemanları

Prof.Dr. Rahim Acar (Başkan)

Doç.Dr. Zeynep Gemuhluoğlu

Faculty of Theology