Faculty of Theology

Faculty of Theology

Din Eğitimi


  1. Din eğitiminin özellikleri ve metotları,
  2. Tarihî gelişimi,
  3. Psikolojik, sosyolojik ve felsefî temelleri,
  4. Genel ve özel öğretim metotları,
  5. Başarılı ve tutarlı bir öğretmen olabilmenin incelikleri ele alınır.

 “Din Eğitimi”, “Eğitim Bilimlerine Giriş”, “Eğitim Psikolojisi”, “Eğitim Sosyolojisi”, “Genel Öğretim Metodları”, “Ölçme ve Değerlendirme”, “Özel Öğretim Metodları”, “Türk Eğitim Tarihi”, “Araştırma Teknikleri” gibi dersler okutulmaktadır.

 

Öğretim Elemanları

Prof.Dr. Abdurrahman Dodurgalı 

Prof.Dr. Nurullah Altaş

Doç.Dr. Banu Gürer

Dr.Öğr.Üyesi Emine Keskiner

Dr.Öğr.Üyesi Ramazan Gürel

Ar.Gör. Ayşe Demirel Uçan


Faculty of Theology