İlahiyat Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

Doç.Dr. Muhammed Abay

Muhammed_Abay

Tefsir Anabilim Dalı

1968 yılında Sakarya Hendek’te doğdu. 1985’te Adapazarı İmam-Hatip Lisesi’ni, 1989’da MÜ İlâhiyat Fakültesi’ni bitirdi. 1992’de UÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisansını tamamladı. 1996 yılında atanmış olduğu Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Meslek Yüksekokulu’nda araştırma görevlisi iken, 1998 yılı sonunda fakültemize öğretim görevlisi olarak atandı. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde hazırladığı Haherzade’nin Minhacü’l-Beyan adlı Kur’an Sözlüğünün Tahkiki (Dat harfine kadar) başlıklı doktora tezini 2003 yılında tamamladı. 8 Mart 2017'de Doçent oldu. Eserlerinden Bazıları: Kur’an Kıssaları, Osmanlı Döneminde Yazılan Tefsir ile İlgili İlmi Eserler Bibliyografyası.

İrtibat Tel : 0216 651 43 75 - 1202

e-mail : abay@marmara.edu.tr

Bu sayfa İlahiyat Fakültesi tarafından en son 08.03.2017 13:50:57 tarihinde güncellenmiştir.

İlahiyat Fakültesi