İlahiyat Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

Prof.Dr. Mahmut Erol Kılıç

Tasavvuf Anabilim Dalı

İstanbul’da doğdu. Sırasıyla Hırka-i Şerîf İlkokulu, Vefâ Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğrenim gördü. 1988’de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. “İslâm Kaynakları Işığında Hermes ve Hermetik Düşünce” isimli yüksek lisans, “Muhyiddin İbnü’l-Arabî’de Varlık ve Mertebeleri” isimli doktora tezini hazırladı. Hâlen Merkezi Tahran’da bulunan İslam Konferansına Üye Ülkeler Parlamentolar Birliği (İKÖPAB) Genel Sekreterliği görevini yürütmektedir. Yayımlanmış Eserleri: Evvele Yolculuk (Sufi Kitap), Şeyh-i Ekber  (Sufi Kitap), Anadolu’nun Ruhu (Sufi Kitap), Tasavvufa Giriş (Sufi Kitap), Sufi ve Şiir (İnsan Yayınları), Hermesler Hermesi (Arkeoloji ve Sanat Yayınları).

İrtibat Tel : 0216 651 43 75 

e-mail : mahmuderol@hotmail.com

Ayrıntılı Özgeçmiş

Bu sayfa İlahiyat Fakültesi tarafından en son 03.01.2019 10:26:52 tarihinde güncellenmiştir.

İlahiyat Fakültesi