İlahiyat Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

Öğr.Gör. Hatice Saliş

Kuran-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı

 1985 yılında Balıkesir’de doğdu.  Ali Hikmet Paşa İlköğretim Okulu’nu 1996’da bitirdi.  Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden 2003 yılında, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni “Luhûnü’l-Arap Rivayetinin Tahric, Tahlil ve Değerlendirilmesi” adlı lisans bitirme teziyle 2008’de tamamladı. Fakülte yıllarında başladığı hafızlık eğitimimi yine orada ikmal edip 2008’de Diyanet İşleri Başkanlığı‘nın açmış olduğu 3. dönem “Hafızlık Tespit Sınavı”na katıldı ve birincilik derecesiyle diploma aldı. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı Hadis Anabilim Dalı’nda “Hadis Edebiyatında Kitâbü’s-sünneler ve Ahmed b. Hanbel’in Kitâbü’s-sünne’si adlı teziyle yüksek lisanstan mezun oldu. Halen aynı enstitüde Hadis doktora eğitimine devam etmektedir. 

İrtibat Tel : 0216 651 43 75  - 1544

e-mail : hafiz_hatice85@hotmail.com

Ayrıntılı Özgeçmiş

 


Bu sayfa İlahiyat Fakültesi tarafından en son 03.01.2019 12:07:01 tarihinde güncellenmiştir.

İlahiyat Fakültesi