İlahiyat Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi

Bu anabilim dalında;

  1. Kur'ân-ı Kerim’in kurallarına uygun biçimde okunmasının teori ve pratiği,
  2. Kur’an kelimeleri üzerindeki farklı okuyuşları konu alan Kıraat ilmi ve farklı kıraatların tanınması,
  3. Kur’an harflerinin fonetiği ile ilgili teorik bilgilerin yanı sıra bazı sûrelerin ezber pratiği,
  4. Kur'an'ın içeriği ve konu dağılımı ile ilgili temel bilgilerin kavranması amaçlanır.

 “Kur’an Fonetiği”, “Kur’an Okuma ve Tecvid”, “Güzel Kur’an Okuma”, “Hitabet ve Mesleki Uygulama” gibi dersler yer almaktadır.

 

Öğretim Elemanları

Prof.Dr. Mehmet Emin Maşalı (Başkan)

Doç.Dr. Erdoğan Baş

Yrd.Doç.Dr. M.Kamil Yaşaroğlu

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Kılıç

Öğr.Gör.Dr. Münteha Maşalı

Öğr.Gör. Hidayet Ayan

Öğr.Gör. Hatice Saliş

Ar.Gör. Naci Demirci

Bu sayfa İlahiyat Fakültesi tarafından en son 05.04.2017 14:56:07 tarihinde güncellenmiştir.

İlahiyat Fakültesi