İlahiyat Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

Prof.Dr. Metin Yurdagür

Kelam Anabilim Dalı

1951 yılında İstanbul Fatih’te doğdu. 1969 yılında İstanbul İmam-Hatip Okulu’nu, 1970’de Mecidiyeköy Lisesi’ni bitirdi. 1973’te İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nden mezun oldu. Bir süre öğretmenlik ve Diyanet İşleri Başkanlığı merkez ve taşra teşkilâtında idarecilik yaptı. Başkanlığın İstanbul Haseki Eğitim Merkezinde Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. 1977 yılında Kayseri Yüksek İslâm Enstitüsü’ne asistan olarak atandı. 1984’te UÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Kelâm’da Allah’ın Sıfatları Meselesi adlı teziyle doktor oldu. 1985 yılında Erciyes Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nden Fakültemize öğretim görevlisi olarak naklen atandı. 1990 yılında doçentliğe, 1996’da da profesörlüğe yükseltildi. Değişik tarihlerde Fakültemizin Yönetim ve Fakülte Kurulu üyeliği ile Senato Temsilciliği ve dekan yardımcılığı görevinde bulundu. Âyet ve Hadislerde Esmâ-i Hüsnâ, İslâm Düşüncesinde Fetret Kavramı,  Bibliyografik Bir Kelam Tarihi Denemesi gibi kitapları ile çeşitli dergilerde yayımlanmış bilimsel makaleleri bulunmaktadır. TDV İslâm Ansiklopedi'sinin neşrine yayın hazırlık aşamasından itibaren katkıda bulunan Yurdagür, söz konusu Ansiklopedinin Telif ve İnceleme Kurulu Koordinatörlüğü görevini yürütmüş, alanıyla ilgili pek çok maddenin telif ve redaksiyonunu gerçekleştirmiştir.

İrtibat Tel : 0216 651 43 75 - 1519

e-mail : myurdagur@marmara.edu.tr

Bu sayfa İlahiyat Fakültesi tarafından en son 07.01.2016 15:00:14 tarihinde güncellenmiştir.

İlahiyat Fakültesi