İlahiyat Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

Prof.Dr. Vecdi Akyüz

İslam Hukuku Anabilim Dalı

1955 yılında Kırklareli'nin Üsküp beldesinde doğdu. İlkokulu aynı yerde bitirdi. İmam-Hatip Okulu'nun orta kısmını Tekirdağ, lise kısmını İstanbul İmam-Hatip Okulu’nda 1974'te tamamladı.  1978'de İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü'nden mezun oldu. 1979 yılında Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde müftü olarak görev yaptı. 1979-1984 arasında Tekirdağ ve 1984-85 arasında Eminönü müftülüklerinde murakıp olarak çalıştı. 1985'te M. Ü. İlahiyat Fakültesi'nde okutman olarak göreve başladı. 1989'da M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsünde "Emevîler'in Kuruluş Döneminde İslâm Kamu Hukukunun Gelişmesi" adlı doktora tezini tamamladı. 1992'de doçent, 2001'de de profesör oldu. Eserler: Hilafetin Saltanata Dönüşmesi, Mukayeseli İbadetler İlmihali, Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadette İslâm (Edisyon), İslâm Siyasî Düşüncesinde Muhalefet (Nevin Abdulhâlık Mustafa’dan tercüme).

İrtibat Tel : 0216 651 43 75 - 1548

e-mail : vecdiakyuz@gmail.com 

Ayrıntılı Özgeçmiş

Bu sayfa İlahiyat Fakültesi tarafından en son 29.12.2015 14:02:55 tarihinde güncellenmiştir.

İlahiyat Fakültesi