İlahiyat Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Ataullah Şahyar

Hadis Anabilim Dalı

1966 tarihinde Doğu Türkistan’da doğdu. Lise ve üniversite eğitiminin ardından 1996-1998 yıllarında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hadis Bilim Dalı’nda “Kütüb-i Sitte Müelliflerinin Müştereken Hadis Aldıkları Hocalar” konulu teziyle yüksek lisansını tamamladı. 2002 yılında da aynı enstitü bünyesinde “İbn Ebî Şeybe’nin Ebû Hanîfe’ye İtirazları” konulu teziyle doktor ünvanı aldı. 1998-2002 yıllarında Çilehane İlmi Araştırmalar Merkezi’nde (İLAM) araştırma görevlisi olarak; 2012-2014 yıllarında da Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent olarak görev yaptı. 2014 senesinde Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı’na Yardımcı Doçent olarak atandı.

 

İrtibat Tel : 0216 651 43 75 - 1524 

e-mail : sahyar@gmail.com

Ayrıntılı Özgeçmiş

Bu sayfa İlahiyat Fakültesi tarafından en son 14.11.2017 13:20:02 tarihinde güncellenmiştir.

İlahiyat Fakültesi