İlahiyat Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

Dr.Öğr.Üyesi Rahile Kızılkaya Yılmaz

Hadis Anabilim Dalı

1983’te Taşlıçay’da doğdu. İzmir Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu (2002). Aynı yıl Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’ni kazandı. Lisans son sınıfı, Erasmus öğrenci değişimi programı çerçevesinde Belçika’da Katholieke Universiteit Leuven Faculty of Theology’de geçirdi. Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nden birincilikle mezun oldu (2006). “İbn Ebî Hâtim er-Râzî’nin ‘İlelü’l-hadîs’ Adlı Eserinde Vasledilmekle İlletli Saydığı Mürsel Rivâyetler” adlı teziyle yüksek lisans eğitimini tamamladı (2008). Bu tez, 2009 Hadis ve Siret Araştırma Ödülü’nü almaya layık görülmüştür. 2011’de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne araştırma görevlisi olarak atandı. “Modern Hadis Tartışmaları Bağlamında Muvatta’daki Mürsel Rivâyetler” başlıklı doktora tezi ile ilgili çalışmasını tamamlamıştır.

İrtibat Tel : 0216 651 43 75 - 1134

e-mail : rahile.yilmaz@marmara.edu.tr

Ayrıntılı Özgeçmiş

Bu sayfa İlahiyat Fakültesi tarafından en son 03.01.2019 09:42:10 tarihinde güncellenmiştir.

İlahiyat Fakültesi