İlahiyat Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

Dr.Öğr.Üyesi Ataullah Şahyar

Hadis Anabilim Dalı

1966 tarihinde Doğu Türkistan’da doğdu. Lise ve üniversite eğitiminin ardından 1996-1998 yıllarında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hadis Bilim Dalı’nda “Kütüb-i Sitte Müelliflerinin Müştereken Hadis Aldıkları Hocalar” konulu teziyle yüksek lisansını tamamladı. 2002 yılında da aynı enstitü bünyesinde “İbn Ebî Şeybe’nin Ebû Hanîfe’ye İtirazları” konulu teziyle doktor ünvanı aldı. 1998-2002 yıllarında Çilehane İlmi Araştırmalar Merkezi’nde (İLAM) araştırma görevlisi olarak; 2012-2014 yıllarında da Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent olarak görev yaptı. 2014 senesinde Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı’na Doktor Öğretim Üyesi olarak atandı.

 

İrtibat Tel : 0216 651 43 75 - 1524 

e-mail : sahyar@gmail.com

Ayrıntılı Özgeçmiş

Bu sayfa İlahiyat Fakültesi tarafından en son 30.03.2018 09:30:10 tarihinde güncellenmiştir.

İlahiyat Fakültesi