İlahiyat Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

Prof.Dr. Mustafa İsmet Uzun

Türk-İslam Edebiyatı Anabilim Dalı

1950 yılında Trabzon’da doğdu. 1968’de İstanbul İmam-Hatip Okulu’nu ve Pertevniyal Lisesi’ni bitirdi. 1972 yılında İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nden, 1974’te de İÜ Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü’nden mezun oldu. 1968’den itibaren Diyanet İşleri Başkanlığı’nın çeşitli kademelerinde hizmet verdi. Fakültemizdeki görevine Yüksek İslâm Enstitüsü döneminde asistan olarak 1977 yılında başladı. 1984 yılında MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Dede Ömer Rûşenî Hayatı-Eserleri ve Miskinliknâme Mesnevisi adlı teziyle doktor oldu. 1986’da bir yıl süreyle Ayn-Şems Üniversitesi Türkoloji Bölümü’nde misafir hoca olarak araştırmalar yapmak üzere Kahire’de bulundu. 1990’da doçent, 1996’da profesör ünvanını aldı.

İrtibat Tel : 0216 651 43 75 - 1245

e-mail : uzunmis@gmail.com

Ayrıntılı Özgeçmiş

Bu sayfa İlahiyat Fakültesi tarafından en son 29.12.2015 16:38:58 tarihinde güncellenmiştir.

İlahiyat Fakültesi