İlahiyat Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

Arş.Gör. Selime Çınar

İslam Felsefesi Anabilim DalıSelime Cinar

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden 2011 yılında mezun oldu. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, Medeniyet Araştırmaları bölümünde, "Fârâbi'den Taşköprîzâde'ye: İslam Medeniyetinde İlimler Tasnifinin Gelişimi" başlıklı yüksek lisans tezini 2014 yılında savundu. Şubat 2014'te araştırma görevlisi olarak girmiş olduğu İslam Felsefesi bölümünde halen doktora eğitimini sürdürmektedir. Yayınlar : Tahkik ve tercüme: - Şerhu Ahlaki'l-Adudiyye, İsmail Müfid İstanbulî, tahkik ve tercüme Selime Çınar, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Yayınları, İstanbul, 2014. Tercüme: Fahreddin er-Razi'nin Gayeci Ahlakı, Ayman Shihadeh, tercüme Selime Çınar ve Kübra Şenel, Nobel Yayınları-İlem Kitaplığı, İstanbul, 2016. Editörlük: İslam Düşüncesinde Vicdan Kavramı, ed. Yunus Cengiz - Selime Çınar, Nobel Yayınları-İlem Kitaplığı, İstanbul, 2018

İrtibat Tel: 0216 651 4375 – 1132

e-mail: selime99@gmail.com

Ayrıntılı Özgeçmiş

Bu sayfa İlahiyat Fakültesi tarafından en son 26.02.2019 10:27:41 tarihinde güncellenmiştir.

İlahiyat Fakültesi